De eerste brief aan de Korinthiërs

Scroll/swipe naar rechts binnen de tabel om deze volledig te bekijken.

De eerste brief van paulus aan de Korinthiërs

16 Bijbellezingen gehouden door;
Prof. dr. Willem J. Ouweneel
Seizoen 2005-2006
1 Korinthe 1:1-25
Prof. dr. Willem J. Ouweneel
Tegen de kerkelijke verdeeldheid.
vragenbespreking over deze lezing
      Lezing

      Vragen
1 Korinthe 1:25-2:16
Prof. dr. Willem J. Ouweneel
Christus, de ware wijsheid.
vragenbespreking over deze lezing
      Lezing

      Vragen
1 Korinthe 3:1-4:7
Prof. dr. Willem J. Ouweneel
Samenwerken met God.
vragenbespreking over deze lezing
      Lezing

      Vragen
1 Korinthe 4:8-5:13
Prof. dr. Willem J. Ouweneel
Bestaat gemeentelijke tucht nog?
vragenbespreking over deze lezing
      Lezing

      Vragen
1 Korinthe 6:1-7:7
Prof. dr. Willem J. Ouweneel
God over sexualiteit.
vragenbespreking over deze lezing
      Lezing

      Vragen
1 Korinthe 7:8-40
Prof. dr. Willem J. Ouweneel
Huwelijk en echtscheiding.
vragenbespreking over deze lezing
      Lezing

      Vragen
1 Korinthe 8:1-9:15
Prof. dr. Willem J. Ouweneel
Christenen en afgoderij.
vragenbespreking over deze lezing
      Lezing

      Vragen
1 Korinthe 9:16-10:13
Prof. dr. Willem J. Ouweneel
De grote afval.
vragenbespreking over deze lezing
      Lezing

      Vragen
1 Korinthe 10:14-11:9
Prof. dr. Willem J. Ouweneel
De ware Tafel des Heren.
vragenbespreking over deze lezing
      Lezing

      Lezing
1 Korinthe 11:10-34
Prof. dr. Willem J. Ouweneel
Het avondmaal des Heren.
vragenbespreking over deze lezing
      Lezing

      Vragen
1 Korinthe 12:1-27
Prof. dr. Willem J. Ouweneel
Gaven en Bedieningen van de Geest.
vragenbespreking over deze lezing
      Lezing

      Vragen
1 Korinthe 12:28-14:6
Prof. dr. Willem J. Ouweneel
Genadegaven en de liefde.
vragenbespreking over deze lezing
      Lezing

      Vragen
1 Korinthe :14-7:33
Prof. dr. Willem J. Ouweneel
Klanktaal en profetie.
vragenbespreking over deze lezing
      Lezing

      Vragen
1 Korinthe 14:34-15:24
Prof. dr. Willem J. Ouweneel
De opstanding van Christus.
vragenbespreking over deze lezing
      Lezing

      Vragen
1 Korinthe 15:25-50
Prof. dr. Willem J. Ouweneel
De opstanding der doden.
vragenbespreking over deze lezing
      Lezing

      Vragen
1 Korinthe 15:51-16:24
Prof. dr. Willem J. Ouweneel
Maranatha.
vragenbespreking over deze lezing
      Lezing

      Vragen