De Apostolische Geloofsbelijdenis

Scroll/swipe naar rechts binnen de tabel om deze volledig te bekijken.

De Apostolische Geloofsbelijdenis

8 Bijbellezingen gehouden door;
Willem J. Ouweneel te Apeldoorn
seizoen 2006-2007
17 september 2006
Prof. dr. Willem J. Ouweneel
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper van de hemel en van de aarde.

      Lezing
29 oktober 2006
Prof. dr. Willem J. Ouweneel
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest, ……

      Lezing
19 november 2006
Prof. dr. Willem J. Ouweneel
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd,
gestorven en begraven.

      Lezing
17 december 2006
Prof. dr. Willem J. Ouweneel
nedergedaald in de hel; op de derde dag weer
opgestaan uit de doden.

      Lezing
21 januari 2007
Prof. dr. Willem J. Ouweneel
opgevaren ten hemel,zittende aan de rechterhand
van God, de almachtige Vader…….

      Lezing
25 februari 2007
Prof. dr. Willem J. Ouweneel
Ik geloof in de Heilige Geest.

      Lezing
18 maart 2007
Prof. dr. Willem J. Ouweneel
Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk,
de gemeenschap van de heiligen.

      Lezing
22 april 2007
Prof. dr. Willem J. Ouweneel
Vergeving van zonden; wederopstanding van het vlees,
en een eeuwig leven, Amen.

      Lezing