De Romeinen brief

Seizoen 2013 -2014

De brief aan de Romeinen.

Hier treft u 20 videofilmpjes aan met Bijbelstudies over de brief van Paulus aan de Romeinen.

Scroll/swipe naar rechts binnen de tabel om deze volledig te bekijken.


Deel 1: Het evangelie is de kracht van God.Deel 2: Niemand is te verontschuldigen.
Deel 3: De besnijdenis van het hart telt.
Deel 4: Door het geloof alleen zijn we rechtvaardig.
Deel 5: De eerste en laatste Adam.
Deel 6: Een plan geworden met de Here Jezus.
Deel 7: De wet en de christen.
Deel 8: Er woedt een inwendige strijd.
Deel 9: Het leven door de Geest.
Deel 10: Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus.
Deel 11: De Heere ontfermt zich over jood en heiden.
Deel 12: Zalig een ieder die de Naamvan de Heere aanroept.
Deel 13: De Heere heeft Israël niet verstoten, integendeel!.
Deel 14: Leven in toewijding aan God.
Deel 15: Liefde, het kenmerk van de Christelijke gemeente.
Deel 16: Onderwerping aan het gezag.
Deel 17: Verdraagzaamheid in de christelijke gemeente.
Deel 18: Wees overvloedig in de hoop.
Deel 19: Samen strijden in de gebeden.
Deel 20: De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u!.