De Petrus brieven

Scroll/swipe naar rechts binnen de tabel om deze volledig te bekijken.

De brieven van Petrus

8 Bijbellezingen gehouden door;
Prof. dr.Willem J. Ouweneel
Seizoen 2008-2009
1 Petrus 1:1-21
Prof. dr. Willem J. Ouweneel
Levende hoop, heilige wandel.
vragenbespreking over deze lezing
      Lezing

      Vragen
1 Petrus 1:1-22 2:17
Prof. dr. Willem J. Ouweneel
De levende steen.
vragenbespreking over deze lezing
      Lezing

      Vragen
1 Petrus 2:18-3:12
Prof. dr. Willem J. Ouweneel
Christus ons voorbeeld.
vragenbespreking over deze lezing
      Lezing

      Vragen
1 Petrus 3:12-4:11
Prof. dr. Willem J. Ouweneel
Lijden als christen.
vragenbespreking over deze lezing
      Lezing

      Vragen
1 Petrus 4:12-5:14
Prof. dr. Willem J. Ouweneel
Zorg en strijd.
vragenbespreking over deze lezing
      Lezing

      Vragen
2 Petrus 1
Prof. dr. Willem J. Ouweneel
Van verkiezing tot wederkomst.
vragenbespreking over deze lezing
      Lezing

      Vragen
2 Petrus 2
Prof. dr. Willem J. Ouweneel
Valse profeten en leraars.
vragenbespreking over deze lezing
      Lezing

      Vragen
2 Petrus 3
Prof. dr. Willem J. Ouweneel
De laatste dagen.
vragenbespreking over deze lezing
      Lezing

      Vragen