De Nederlandse Geloofsbelijdenis

D.V. Seizoen 2017 - 2019

Scroll/swipe naar rechts binnen de tabel om deze volledig te bekijken.

” De Nederlandse Geloofsbelijdenis “

16 bijbellezingen gehouden door;
Prof. dr. Willem J. Ouweneel te Utrecht.
 
Prof. dr. Willem J. Ouweneel
28 september 2014
 
Wie is God? art. 1-2
vragenbespreking over deze lezing.
      Lezing

      Vragen
Prof. dr. Willem J. Ouweneel
02 november 2014
De openbaring van God art. 3-7
vragenbespreking over deze lezing.
      Lezing

      Vragen
Prof. dr. Willem J. Ouweneel
30 november
De Goddelijke drie-eenheid art. 8-9
vragenbespreking over deze lezing.
      Lezing

      Vragen
Prof. dr. Willem J. Ouweneel
21 december 2014
De godheid van Christus en van de Heilige Geest
 
art.10-11     vragenbespreking over deze lezing.
      Lezing

      Vragen
Prof. dr. Willem J. Ouweneel
25 januari 2015
Schepping en voorzienigheid van God art. 12-14
vragenbespreking over deze lezing.
      Lezing

      Vragen
Prof. dr. Willem J. Ouweneel
15 februari 2015
Erfzonde en uitverkiezing art. 15-16
vragenbespreking over deze lezing.
      Lezing

      Vragen
Prof. dr. Willem J. Ouweneel
15 maart 2015
De menswording van Christus art. 17-19
vragenbespreking over deze lezing.
      Lezing

      Vragen
Prof. dr. Willem J. Ouweneel
19 april 2017
Het werk van Christus art. 20-21
vragenbespreking over deze lezing.
      Lezing

      Vragen
Prof. dr. Willem J. Ouweneel
13 september 2015
De rechtvaardigmaking art. 22-23
vragenbespreking over deze lezing.
      Lezing

      Vragen
Prof. dr. Willem J. Ouweneel
18 oktober 2015
De heiligmaking art. 24-25
vragenbespreking over deze lezing.
      Lezing

      Vragen
Prof. dr. Willem J. Ouweneel
08 november 2015
Christus’ voorbede – de Kerk art 26-28
vragenbespreking over deze lezing.
      Lezing

      Vragen
Prof. dr. Willem J. Ouweneel
13 december 2015
De ware Kerk – de ambten art. 29-31
vragenbespreking over deze lezing.
      Lezing

      Vragen
Prof. dr. Willem J. Ouweneel
10 januari
De tucht en de sacramenten art. 32-33
vragenbespreking over deze lezing.
Beschikbaar op 01-01-2019
Beschikbaar op 01-01-2019
Prof. dr. Willem J. Ouweneel
07 februari 2016
De doop art. 34
vragenbespreking over deze lezing.
Beschikbaar op 01-02-2019
Beschikbaar op 01-02-2019
Prof. dr. Willem J. Ouweneel
06 maart 2016
Het avondmaal art. 35
vragenbespreking over deze lezing.
Beschikbaar op 01-03-2019
Beschikbaar op 01-03-2019
Prof. dr. Willem J. Ouweneel
03 april 2016
De overheid – het laatste oordeel art. 36-37
vragenbespreking over deze lezing.
Beschikbaar op 01-04-2019
Beschikbaar op 01-04-2019