De Nederlandse Geloofsbelijdenis

D.V. Seizoen 2017 - 2019

Scroll/swipe naar rechts binnen de tabel om deze volledig te bekijken.

” De Nederlandse Geloofsbelijdenis “

16 bijbellezingen gehouden door;
Prof. dr. Willem J. Ouweneel te Utrecht.
 
Prof. dr. Willem J. Ouweneel
28 september 2014
 
Wie is God? art. 1-2
vragenbespreking over deze lezing.
      Lezing

      Vragen
Prof. dr. Willem J. Ouweneel
02 november 2014
De openbaring van God art. 3-7
vragenbespreking over deze lezing.
      Lezing

      Vragen
Prof. dr. Willem J. Ouweneel
30 november
De Goddelijke drie-eenheid art. 8-9
vragenbespreking over deze lezing.
      Lezing

      Vragen
Prof. dr. Willem J. Ouweneel
21 december 2014
De godheid van Christus en van de Heilige Geest
 
art.10-11     vragenbespreking over deze lezing.
      Lezing

      Vragen
Prof. dr. Willem J. Ouweneel
25 januari 2015
Schepping en voorzienigheid van God art. 12-14
vragenbespreking over deze lezing.
      Lezing

      Vragen
Prof. dr. Willem J. Ouweneel
15 februari 2015
Erfzonde en uitverkiezing art. 15-16
vragenbespreking over deze lezing.
      Lezing

      Vragen
Prof. dr. Willem J. Ouweneel
15 maart 2015
De menswording van Christus art. 17-19
vragenbespreking over deze lezing.
      Lezing

      Vragen
Prof. dr. Willem J. Ouweneel
19 april 2017
Het werk van Christus art. 20-21
vragenbespreking over deze lezing.
      Lezing

      Vragen
Prof. dr. Willem J. Ouweneel
13 september 2015
De rechtvaardigmaking art. 22-23
vragenbespreking over deze lezing.
      Lezing

      Vragen
Prof. dr. Willem J. Ouweneel
18 oktober 2015
De heiligmaking art. 24-25
vragenbespreking over deze lezing.
      Lezing

      Vragen
Prof. dr. Willem J. Ouweneel
08 november 2015
Christus’ voorbede – de Kerk art 26-28
vragenbespreking over deze lezing.
      Lezing

      Vragen
Prof. dr. Willem J. Ouweneel
13 december 2015
De ware Kerk – de ambten art. 29-31
vragenbespreking over deze lezing.
      Lezing

      Vragen
Prof. dr. Willem J. Ouweneel
10 januari
De tucht en de sacramenten art. 32-33
vragenbespreking over deze lezing.
      Lezing

      Vragen
Prof. dr. Willem J. Ouweneel
07 februari 2016
De doop art. 34
vragenbespreking over deze lezing.
      Lezing

      Vragen
Prof. dr. Willem J. Ouweneel
06 maart 2016
Het avondmaal art. 35
vragenbespreking over deze lezing.
      Lezing

      Vragen
Prof. dr. Willem J. Ouweneel
03 april 2016
De overheid – het laatste oordeel art. 36-37
vragenbespreking over deze lezing.
      Lezing

      Vragen