Discipelen van Jezus

Seizoen 2007 - 2008

Scroll/swipe naar rechts binnen de tabel om deze volledig te bekijken.

“Discipelen van Jezus in de kracht van de Geest”

8 bijbellezingen gehouden door;
Prof. dr. Willem J. Ouweneel te Waddinxveen.
Prof. dr. Willem J. Ouweneel
21 september 2007
Zalving en verzegeling met de Heilige Geest.

      Lezing
Prof. dr. Willem J. Ouweneel
19 oktober 2007
Doop en vervulling met de Heilige Geest.

      Lezing
Prof. dr. Willem J. Ouweneel
30 november 2007
De vrucht van de Heilige Geest.

      Lezing
Prof. dr. Willem J. Ouweneel
11 januari 2008
De gaven van de Heilige Geest.

      Lezing
Prof. dr. Willem J. Ouweneel
15 februari 2008
Navolging van Christus.

      Lezing
Prof. dr. Willem J. Ouweneel
14 maart
De liefde tot de Meester.

      Lezing
Prof. dr. Willem J. Ouweneel
11 april 2008
De prijs van het discipelschap.

      Lezing
Prof. dr. Willem J. Ouweneel
16 mei 2008
De discipel en de Geest.

      Lezing