Discipelschaps – Training

Scroll/swipe naar rechts binnen de tabel om deze volledig te bekijken.

Discipelschap – Training

Het is genoeg voor de discipel te worden als zijn meester.

6 Bijbellezingen gehouden door; Dato Steenhuis,
Seizoen 1999
06-09-1999
Dato Steenhuis
Avond 1     Matteüs 5 :1-12.
      Lezing

Tekstversie
20-09-1999
Dato Steenhuis
Avond 2     Matteüs 5 :5-16.
      Lezing

Tekstversie
11-10-1999
Dato Steenhuis
Avond 3     Matteüs 5 :17-48.
      Lezing

Tekstversie
25-10-1999
Dato Steenhuis
Avond 4     Matteüs 6 :1-18.
      Lezing

Tekstversie
08-11-1999
Dato Steenhuis
Avond 5     Matteüs 6 :19-34. 7 : 1- 6.
      Lezing

Tekstversie
22-11-1999
Dato Steenhuis
Avond 6     Matteüs  7 :7-29.
      Lezing

Tekstversie