De brief aan Efeze

De brief aan de Efeziërs

Hier treft u 8 videofilmpjes aan met Bijbelstudies over de brief van Paulus aan de Efeziërs.

Scroll/swipe naar rechts binnen de tabel om deze volledig te bekijken.

1. Efeze 1:1 – 1:14. Christenen zijn gezegende mensen.

2. Efeze 1:15 – 2:10. Een nieuwe machtspositie.

3. Efeze 2:11 – 3:13. Het unieke van de gemeente.

4. Efeze 3:14 – 4:16. Groei naar de volheid van Christus.

5. Efeze 5:17 – 5:21. Wandelen als kinderen van het licht.

6. Efeze 5:22 – 5:33 ~ Het huwelijk als beeld van Christus en de gemeente.

7. Efeze 6:1 – 6:9 ~ De zegen van gehoorzaamheid.

8. Efeze 6:10 – 6:24 ~ Geestelijke bewapening.