De Bijbelse feesten uit Leviticus 23

Seizoen 2017 - 2018

De Bijbelse feesten uit Leviticus 23

Hier treft u 20 videofilmpjes over ” De Bijbelse feesten uit Leviticus 23.

1. Inleiding en Sabbat – Torah

1. Inleiding en Sabbat – Torah vragenbespreking

2. Pasen (Pesach) – Hooglied

2. Pasen (Pesach) – Hooglied vragenbespreking

3. Ongezuurde broden (Matsot) – Hooglied

3. Ongezuurde broden (Matsot) – Hooglied vragenbespreking

4. Eerstelingsgarve (Jom habBikkoerim) – Ruth 1

4. Eerstelingsgarve (Jom habBikkoerim) – Ruth 1 vragenbespreking