De Bijbelse feesten uit Leviticus 23

Seizoen 2017 - 2018

De Bijbelse feesten uit Leviticus 23

Hier treft u 20 videofilmpjes over ” De Bijbelse feesten uit Leviticus 23.

1. Inleiding en Sabbat – Torah

1. Inleiding en Sabbat – Torah vragenbespreking

2. Pasen (Pesach) – Hooglied

2. Pasen (Pesach) – Hooglied vragenbespreking

3. Ongezuurde broden (Matsot) – Hooglied

3. Ongezuurde broden (Matsot) – Hooglied vragenbespreking

4. Eerstelingsgarve (Jom habBikkoerim) – Ruth I

4. Eerstelingsgarve (Jom habBikkoerim) – Ruth I vragenbespreking

5. Pinksteren (Sjavoe’ot, Wekenfeest) – Ruth II

5. Pinksteren (Sjavoe’ot, Wekenfeest) – Ruth II vragenbespreking

6. Nieuwjaar (Rosj haSjanah) – Klaagliederen

6. Nieuwjaar (Rosj haSjanah) – Klaagliederen vragenbespreking

7. Grote Verzoendag (Jom Kippoer) – Jonah

7. Grote Verzoendag (Jom Kippoer) – Jonah vragenbespreking

8. Loofhuttenfeest (Soekkot) – Prediker

8. Loofhuttenfeest (Soekkot) – Prediker vragenbespreking

9. Poerim – Esther

9. Poerim – Esther vragenbespreking

10. Chanoekka – (1 en 2 Makkabeeën)

10. Chanoekka – (1 en 2 Makkabeeën) vragenbespreking

Scroll/swipe naar rechts binnen de tabel om deze volledig te bekijken.