De Bijbelse feesten uit Leviticus 23

Seizoen 2017 - 2018

De Bijbelse feesten uit Leviticus 23

Hier treft u 20 videofilmpjes over ” De Bijbelse feesten uit Leviticus 23.

1. Inleiding en Sabbat – Torah
1. Inleiding en Sabbat – Torah vragenbespreking
2. Pasen (Pesach) – Hooglied
2. Pasen (Pesach) – Hooglied vragenbespreking
3. Ongezuurde broden (Matsot) – Hooglied
3. Ongezuurde broden (Matsot) – Hooglied vragenbespreking
4. Eerstelingsgarve (Jom habBikkoerim) – Ruth I
4. Eerstelingsgarve (Jom habBikkoerim) – Ruth I vragenbespreking
5. Pinksteren (Sjavoe’ot, Wekenfeest) – Ruth II
5. Pinksteren (Sjavoe’ot, Wekenfeest) – Ruth II vragenbespreking
6. Nieuwjaar (Rosj haSjanah) – Klaagliederen
6. Nieuwjaar (Rosj haSjanah) – Klaagliederen vragenbespreking
7. Grote Verzoendag (Jom Kippoer) – Jonah
7. Grote Verzoendag (Jom Kippoer) – Jonah vragenbespreking
8. Loofhuttenfeest (Soekkot) – Prediker
8. Loofhuttenfeest (Soekkot) – Prediker vragenbespreking
9. Poerim – Esther
9. Poerim – Esther vragenbespreking
10. Chanoekka – (1 en 2 Makkabeeën)
10. Chanoekka – (1 en 2 Makkabeeën) vragenbespreking
Scroll/swipe naar rechts binnen de tabel om deze volledig te bekijken.