Geboren om te Groeien in Geloof

Geboren om te Groeien in Geloof.

Hier treft u 23 videofilmpjes aan met elk een korte, praktische boodschap over het basisprincipe van het christelijk geloof. 

Scroll/swipe naar rechts binnen de tabel om deze volledig te bekijken.

Deel 1: Geloofszekerheid.

 Deel 2: Zondebelijdenis.

Deel 3: Bijbellezen en Bijbelstudie.

Deel 4: Stille tijd.

Deel 5: Wie ben ik in Christus.

 Deel 6: Discipelschap.

Deel: 7 Getuige zijn.

Deel 8: Gemeenschap met gelovigen.

 Deel 9: Heiligmaking

 Deel 10: Hoe kan ik Gods wil leren kennen?

 Deel 11: Vervulling door de Heilige Geest.

 Deel 12: Met Christus gekruisigd.

 Deel 13: Met Christus opgestaan.

 Deel 14: Met Christus in de hemel.

Deel 15: Geestelijke oorlogvoering.

 Deel 16: Lofprijzing.

Deel 17: Hoe God een opwekking werkt.

Deel 18: De noodzaak van voorbede.

Deel 19: Discipelen maken voor Christus.

Deel 20: Wachten op de wederkomst van Christus.

 Deel 21: Zelfbeeld en identiteit.

Deel 22: Huwelijk en gezinsleven.

Deel 23: Geestelijke verder groeien naar volwassenheid.

Einde van deze studies.