De Heidelbergse Catechismus

Seizoen 2014 - 2017

De Heidelbergse Catechismus.

Op deze pagina komen 26 Bijbelstudies, die Willem J. Ouweneel houdt over de Heidelbergse Catechismus.
(26 lezingen en 26 vragenbesprekingen).

Scroll/swipe naar rechts binnen de tabel om deze volledig te bekijken.


Zondag 1 en 2, gehouden op 12 september 2014.
“Onze enige troost”
 Vragenbespreking over zondag 1 en 2.
Zondag 3 en 4 gehouden op 24 september 2014.
“Schepping en zondeval”
Vragenbespreking zondag 3 en 4 
 Zondag 5 en 6 gehouden op 21 november 2014.
“Jezus, plaatsvervanger en middelaar”
Vragenbespreking zondag 5 en 6
 Zondag 7 en 8 gehouden op 16 januari 2015.
“Het zaligmakend geloof”
Vragenbespreking zondag 7 en 8
 Zondag 9 en 10 gehouden op 13 februari 2015.
“God, Schepper en Onderhouder”
Vragenbespreking zondag 9 en 10
  Zondag 11 en 12 gehouden op 13 maart 2015.
“De Christus en de christenen”
Vragenbespreking zondag 11 en 12
Zondag 13 en 14 gehouden op 10 april 2015.
“Zoon van God, zoon van Maria”
Vragenbespreking zondag 13 en 14
Zondag 15 en 16 gehouden op 1 mei 2015.
“Geleden, gestorven en begraven”
Vragenbespreking zondag 15 en 16
Zondag 17 en 18 gehouden op 29 mei 2015.
“Opgestaan en opgevaren
Vragenbespreking zondag 17 en 18
Zondag 19 en 20 gehouden op 18 september 2015.
“Jezus verhoogd, de Heilige Geest neergedaald”
Vragenbespreking zondag 19 en 20
Zondag 21 en 22 gehouden op 16 oktober 2015.
“De christelijke Kerk en de opstanding”
Vragenbespreking zondag 21 en 22
Zondag 23 en 24 gehouden op 13 november 2015.
“Gerechtvaardigd uit geloof”
Vragenbespreking zondag 23 en 24
Zondag 25 en 26 gehouden op 5 december 2015.
“Woord en sacramenten”
Vragenbespreking zondag 25 en 26
Zondag 27 en 28 gehouden op 8 januari 2016.
“Heilige doop, heilig avondmaal”
Vragenbespreking zondag 27 en 28
Zondag 29 en 30 gehouden op 2 februari 2016.
“Het heilig avondmaal”
Vragenbespreking zondag 29 en 30
Zondag 31 en 32 gehouden op 11 maart 2016.
“Het koninkrijk Gods”
Vragenbespreking zondag 31 en 32
Zondag 33 en 34 gehouden op 8 april 2016.
“Goede werken; het eerste gebod”
Vragenbespreking zondag 33 en 34
Zondag 35 en 36 gehouden op 20 mei 2016.
“Goede werken; het tweede en derde gebod”
Vragenbespreking zondag 35 en 36
Zondag 37 en 38 gehouden op 16 september 2016.
“Het derde en vierde gebod”
Vragenbespreking zondag 37 en 38
Zondag 39 en 40 gehouden op 14 oktober 2016
“Het vijfde en zesde gebod”
Vragenbespreking zondag 39 en 40
Zondag 41 en 42 gehouden op 11 november 2016.
“Het zevende en achtste gebod”
Vragenbespreking zondag 41 en 42
Zondag 43 en 44 gehouden op 02 december 2016.
“Het negende en tiende gebod”
Vragenbespreking zondag 43 en 44
Zondag 45 en 46 gehouden op 06 januari 2017.
“Het Onze Vader.”
Vragenbespreking zondag 45 en 46
Zondag 47 en 48 gehouden op 10 februari 2017.
“De eerste en tweede bede”
Vragenbespreking zondag 47 en 48
Zondag 49 en 50 gehouden op 10 maart 2017.
“De derde en vierde bede”
Vragenbespreking zondag 49 en 50
Zondag 51 en 52 gehouden op 07 april 2017.
“De vijfde en zesde bede.”
Vragenbespreking zondag 51 en 52