De brief aan de Hebreeën

Seizoen 2015 - 2016

Scroll/swipe naar rechts binnen de tabel om deze volledig te bekijken.

Jezus Christus overtreft alles & iedereen

18 Bijbellezingen gehouden door;
Jacques Brunt te Alblasserdam, Deze serie is ook te volgen op video KLIK HIER
Seizoen 2016
28 januari 2015
Jacques Brunt
Jezus Christus is de Zoon van God
Hebreeën 1 vers 1 t/m 3
 
      Lezing
11 februari 2015
Jacques Brunt
Jezus Christus is hoger dan de engelen
Hebreeën 1 vers 4 t/m 24
 
      Lezing
04 maart 2015
Jacques Brunt
Jezus Christus is de Zoon des mensen.
Hebreeën 2 vers 5 t/m18
 
      Lezing
o8 april 2015
Jacques Brunt
Jezus Christus is hoger dan Mozes.
Hebreeën 3
 
      Lezing
29 april 2015
Jacques Brunt
In Christus Jezus de rust ingegaan.
Hebreeën 4 vers 1 t/m 13
 
      Lezing
13 mei 2015
Jacques Brunt
Jezus Christus is hoger dan Aäron.
Hebreeën 4 vers 13 t/m 5 vers 10
 
      Lezing
10 juni 2015
Jacques Brunt
Strek je uit naar geestelijke volwassenheid.
Hebreeën 5 vers 11 t/m 6 vers 8
 
      Lezing
08 juli 2015
Jacques Brunt
Gods beloften, vast en zeker!
Hebreeën 6 vers 9 t/m 20
 
      Lezing
26 augustus 2015
Jacques Brunt
Christus de volmaakte Hogepriester.
Hebreeën 7
 
      Lezing
16 september 2015
Jacques Brunt
De rijkdom van het nieuwe verbond.
Hebreeën 8
 
      Lezing
07 oktober 2015
Jacques Brunt
De volmaaktheid van het offer van Christus. (deel 1)
Hebreeën 9
 
      Lezing
28 oktober 2015
Jacques Brunt
De volmaaktheid van het offer van Christus. (deel 2)
Hebreeën 10 vers 1 t/m 18
 
      Lezing
18 november 2015
Jacques Brunt
De betere levenswandel.
Hebreeën 10 vers 19 t/m 39
 
      Lezing
06 december 2015
Jacques Brunt
Leven door geloof.
Hebreeën 11 vers 1 t/m 22
 
      Lezing
06 januari 2016
Jacques Brunt
Getuigenissen van volhardend geloof.
Hebreeën 11 vers 23 t/m 40
 
      Lezing
03 februari 2016
Jacques Brunt
Met volharding lopen.
Hebreeën 12 vers 1 t/m 17
 
      Lezing
24 februari   2016
Jacques Brunt
We zijn gekomen tot de Middelaar van het Nieuwe
Verbond. Hebreeën 12 vers 18 t/m 29
 
      Lezing
9 maart 2016
Jacques Brunt
Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in
eeuwigheid. Hebreeën 13 vers 8 t/m 25
 
      Lezing