Hosea en Joël

Scroll/swipe naar rechts binnen de tabel om deze volledig te bekijken.

“Studies over het Bijbelboek Hosea en Joël”

9 Bijbellezingen gehouden door;
Dato Steenhuis
Seizoen 2010-2011
08 september 2011
Dato Steenhuis
Israël in de beklaagdenbank.
Hosea 1 en 2

      Lezing
13 oktober 2011
Dato Steenhuis
Gebrek aan kennis van God wreekt zich.
Hosea 3 en 4

      Lezing
10 november 2011
Dato Steenhuis
Herstel omstreeks 2011.
Hosea 5 en 6

      Lezing
08 december 2011
Dato Steenhuis
God dienen naar eigen idee.
Hosea 7 en 8

      Lezing
12 januari 2012
Dato Steenhuis
Een grote opwekking.
Hosea 9 en 10

      Lezing
09 februari 2012
Dato Steenhuis
God zorgt voor zijn volk.
Hosea 11 en 12

      Lezing
08 maart 2012
Dato Steenhuis
Wie heeft de wijsheid in pacht?
Hosea 13 en 14

      Lezing
12 april 2012
Dato Steenhuis
Alarm in de kerk; de Geest komt.
Joël 1 en 2

      Lezing
10 mei 2012
Dato Steenhuis
Gods zegenstroom vanuit Jeruzalem.
Joël 3

      Lezing