Nieuwe Testament

Scroll/swipe naar rechts binnen de tabel om deze volledig te bekijken.

Matteüs 5 t/m 7 Discipelschap * 6 lezingen * D
Matteüs 5 t/m 7 De Bergrede 8 lezingen W
Matteüs 24 9 lezingen D
Matteüs 24 en 25 7 lezingen W
Marcus 6 lezingen W
Lucas 7 lezingen W
Johannes  * 25 lezingen * D
De wonderlijke schoonheid van Johannes 17 7 lezingen W
Johannes 24 lezingen W
De Handelingen van de apostelen 23 lezingen W
Romeinen 16 lezingen W
Romeinen * 21 lezingen * D
Romeinen
20 lezingen J
1 Korintiërs 16 lezingen W
2 Korintiërs 8 lezingen W
Galaten 5 lezingen W
Efeziërs 8 lezingen D & W
De brief aan de Efeziërs 8 lezingen  J
Efeze 1 8 lezingen W
Filippenzen 1998-1999 4 lezingen D & W
Colossenzen 1998-1999 4 lezingen D & W
Filippenzen 2004-2005 4 lezingen W
Colossenzen 2004-2005 4 lezingen W
1 en 2 Thessalonicenzen  5 lezingen W
1 Thessalonicenzen  4 lezingen D
2 Thessalonicenzen 3 lezingen D
1 Timotheüs 4 lezingen W
2 Timotheüs 3 lezingen W
Titus 2 lezingen W
Filemon 1 lezingen W
Hebreeën 2002-2003 8 lezingen D & W
Hebreeën 2008-2009 10 lezingen D
Hebreeën 18 lezingen J
“Wij zien Jezus” serie over de brief aan de Hebreeën 8 lezingen W
Jakobus 4 lezingen D
1 Petrus 5 lezingen W
1 Petrus 5 lezingen D
2 Petrus 3 lezingen D
2 Petrus 3 lezingen W
1 Johannes 5 lezingen W
2 Johannes 1 lezing W
3 Johannes 1 lezing W
3 Johannes 1 lezing W
Openbaring 2 8 lezing W
De zeven gemeente van Klein-Azië – Openbaring 1 t/m3 8 lezing J
Openbaring 2002-2003          29 lezingen * D
Openbaring 2011-2012 22 lezingen D