Oude Testament

Scroll/swipe naar rechts binnen de tabel om deze volledig te bekijken.

Genesis 13 lezingen W
Genesis 1 t/m 11 7 lezingen W
Genesis 37 t/m 50 Het leven van Jozef 7 lezingen D
Exodus 10 lezingen W
Exodus 18 lezingen D
Leviticus 9 lezingen W
Leviticus 9 lezingen D
Numeri 8 lezingen D
Numeri 9 lezingen W
Deuteronomium 1 lezing D
Deuteronomium 9 lezing W
Jozua 1 lezing D
Richteren 9 lezing D
Ruth 4 lezingen W
Samuel 1 lezing D
Samuel 1 en Samuel 2 Het leven van David 8 lezing D
1 Koningen 2 lezing D & W
2 Koningen 2 lezing D & W 
2 Kronieken 2 lezing D & W
Ezra en Nehemia 9 lezingen W
Nehemia 13 lezingen J
Esther start januari 2017 3 lezingen W
Job 8 lezingen D
Psalm 23 9 lezingen D
Psalmen
8 lezingen D & W
Messiaanse Psalmen
20 lezingen W
Prediker 4 lezingen W
Hooglied 9 lezingen D
Jesaja 7 lezingen D
Jeremia 14 lezingen D
Jeremia;  Christus in Jeremia 8 lezingen D
Ezechiël 13 lezingen D
Daniël * 16 lezingen * D
Daniël  als blauwdruk voor de eindtijd 8 lezingen W
Hosea 7 lezing D
Joël 2 lezing D
Amos 1 lezing W
Obadja 1 lezing D
Jona 4 lezing W
Micha 1 lezing W
Habakuk 1 lezing W
Zacharia 8 lezingen D
Maleachi 8 lezingen D