Het Bijbelboek Richteren

Seizoen 2017 - 2018

Het Bijbelboek Richteren

Hier treft u 9 videofilmpjes aan over het Bijbelboek Richteren.

Scroll/swipe naar rechts binnen de tabel om deze volledig te bekijken.

1. Welke zegen, waaruit bestaat die en voor wie bestemd?2. Hoe beheren wij die zegen?
3. Is er gevaar van dieven te duchten?
4. De methodes die dieven gebruiken.
5. Van welke kant komt het gevaar.
6. Is er een helper als het fout gaat?
7. En als helpers falen?.
8. In het verleden behaalde resultaat is geen garantie voor de toekomst.
9. Gods garantie is de Here Jezus.