Romeinen brief

Seizoen 2013 - 2014

Scroll/swipe naar rechts binnen de tabel om deze volledig te bekijken.

“De brief van de apostel Paulus aan de Romeinen”

20 Bijbellezingen gehouden door;
Jacques Brunt
Te Alblasserdam
Jacques Brunt
01-09-2013
 
Het evangelie is de kracht van God.
 
      Lezing

Jacques Brunt
16-09-2013
 
Niemand is te verontschuldigen.
 
      Lezing

Jacques Brunt
07-10-2013
 
De besnijdenis van hart telt.
 
      Lezing
Jacques Brunt
21-10-2013
 
Door het geloof alleen zijn we rechtvaardig.
 
      Lezing
Jacques Brunt
04-11-2013
 
De eerste en laatste Adam.
 
      Lezing
Jacques Brunt
18-11-2013
 
Een plan geworden met de Here Jezus.
 
      Lezing
Jacques Brunt
02-12-2013
 
De wet en de christen.
 
      Lezing
Jacques Brunt
16-12-2013
 
Er woedt een inwendige strijd.
 
      Lezing
Jacques Brunt
06-01-2014
 
Het leven door de Geest.
 
      Lezing
Jacques Brunt
20-01-2014
 
Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus.
 
      Lezing
Jacques Brunt
03-02-2014
 
De Heere ontfermt zich over jood en heiden.
 
      Lezing
Jacques Brunt
17-02-2014
 
Zalig een ieder die de Naam van de Heere aanroept.
 
      Lezing
Jacques Brunt
03-03-2014
 
De Heere heeft Israël niet verstoten, integendeel!
 
      Lezing
Jacques Brunt
17-03-2014
 
Leven in toewijding aan God.
 
      Lezing
Jacques Brunt
07-04-2014
 
Liefde, het kenmerk van de christelijke gemeente.
 
      Lezing
Jacques Brunt
28-04-2014
 
Onderwerping aan het gezag.
 
      Lezing
Jacques Brunt
05-05-2014
 
Verdraagzaamheid in de christelijke gemeente.
 
      Lezing
Jacques Brunt
19-05-2014
 
Wees overvloedig in de hoop.
 
      Lezing
Jacques Brunt
02-06-2014
 
Samen strijden in de gebeden.
 
      Lezing
Jacques Brunt
16-06-2014
 
De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u!.
 
      Lezing