Vragenbespreking

Vragenbespreking door Willem J. Ouweneel.

Hier treft u 32 videofilmpjes aan met vragenbesprekingen door Willem J. Ouweneel

Scroll/swipe naar rechts binnen de tabel om deze volledig te bekijken.

Deel 1: Hoor ik Gods stem of mijn eigen stem?

Deel 2: Hoe ontvang je de gave van tongentaal?

Deel 3 Als christen twijfelen aan het bestaan van God.

Deel 4: Wat is de doop in de Heilige Geest?

Deel 5: Hoe werkt bidden in de naam van Jezus?

Deel 6: Wanneer mag je aan het Avondmaal?

Deel 7: De Bijbel in je eigen voordeel interpreteren.

Deel 8: Vrouw alleen zwijgen onder bepaalde omstandigheden

Deel 9: Het Evangelie van het Koninkrijk

Deel 10: God roeit niet zomaar hele steden uit

Deel 11: Wanneer kun je Bijbelteksten eigenlijk op jezelf betrekken?

Deel 12: De hel is geen heropvoedingsinstituut

Deel 13: Over vrouwen die zich optuigen als een kerstboom

Deel 14: Is het Bijbels om tienden te geven?

Deel 15: Bijbel niet te verenigen met andere religies

Deel 16: Hoe belangrijk is de zondagrust?

Deel 17: preekbevoegdheid

Deel 18: Goed dat God niet alle gebeden verhoort

Deel 19: Welvaartsevangelie in strijd met de Bijbel?

Deel 20: Afhouden van het Avondmaal

Deel 21: Hoe zit het leven na de dood eruit?

Deel 22: Vervulling Heilige Geest is een opdracht

Deel 23: Vind een balans tussen wereldtijding en wereldwijding!

Deel 24: Eeuwige straf voor niet-christenen?

Deel 25: Hoe tolerant moeten we zijn?

Deel 26: Echtscheiding en hertrouwen in de kerk?

Deel 27: Wanneer een gemeente verlaten?

Deel 28: Gods stem verkeerd verstaan

Deel 29: Hoe om te gaan met homoseksualiteit in de gemeente

Deel 30: Moet je als vrouw hoofdbedekking opdoen?

Deel 31: Ongedoopt aan het Avondmaal?

Deel 32: Wat is de ‘sabbatsrust ingaan?