Vragenbespreking

Vragenbespreking door Willem J. Ouweneel.

Hier treft u 32 videofilmpjes aan met vragenbesprekingen door Willem J. Ouweneel

Scroll/swipe naar rechts binnen de tabel om deze volledig te bekijken.

Deel 1: Hoor ik Gods stem of mijn eigen stem?
Deel 2: Hoe ontvang je de gave van tongentaal?
Deel 3 Als christen twijfelen aan het bestaan van God.
Deel 4: Wat is de doop in de Heilige Geest?
Deel 5: Hoe werkt bidden in de naam van Jezus?
Deel 6: Wanneer mag je aan het Avondmaal?
Deel 7: De Bijbel in je eigen voordeel interpreteren.
Deel 8: Vrouw alleen zwijgen onder bepaalde omstandigheden
Deel 9: Het Evangelie van het Koninkrijk
Deel 10: God roeit niet zomaar hele steden uit
Deel 11: Wanneer kun je Bijbelteksten eigenlijk op jezelf betrekken?
Deel 12: De hel is geen heropvoedingsinstituut
Deel 13: Over vrouwen die zich optuigen als een kerstboom
Deel 14: Is het Bijbels om tienden te geven?
Deel 15: Bijbel niet te verenigen met andere religies
Deel 16: Hoe belangrijk is de zondagrust?
Deel 17: preekbevoegdheid
Deel 18: Goed dat God niet alle gebeden verhoort
Deel 19: Welvaartsevangelie in strijd met de Bijbel?
Deel 20: Afhouden van het Avondmaal
Deel 21: Hoe zit het leven na de dood eruit?
Deel 22: Vervulling Heilige Geest is een opdracht
Deel 23: Vind een balans tussen wereldtijding en wereldwijding!
Deel 24: Eeuwige straf voor niet-christenen?
Deel 25: Hoe tolerant moeten we zijn?
Deel 26: Echtscheiding en hertrouwen in de kerk?
Deel 27: Wanneer een gemeente verlaten?
Deel 28: Gods stem verkeerd verstaan
Deel 29: Hoe om te gaan met homoseksualiteit in de gemeente
Deel 30: Moet je als vrouw hoofdbedekking opdoen?
Deel 31: Ongedoopt aan het Avondmaal?
Deel 32: Wat is de ‘sabbatsrust ingaan?