ANBI aangifte 2017

 

Naam van de Stichting:
Stichting Groeien in Geloof
opgericht  5 augustus 2005
bij Notarissen Oude Luttikhuis en Zwaan te Veenendaal.

 

Het RSIN nummer of het fiscaal nummer:
815825912

 

Contact gegevens:
Adres:
Framboos 18 3903EG Veenendaal.
of via de site www.groeieningeloof.nl

 

Bestuursamenstelling:
Voorzitter :
de heer H. Veenendaal,
Secretaris
de heer S.J. Disberg,
Penningmeester:
de heer H.J. Diepeveen.

 

Doel:
a. Het uitdragen van het evangelie van Jezus Christus, door woord en daad, wereldwijd.
b. Een actieve rol te vervullen in de sturing van de geldstromen teneinde de doelstelling van de stichting te bevorderen.
c. Al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt, of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

 

Beleidsplan:
De Stichting tracht ondermeer dit doel te bereiken, door via het internet en andere
communicatiemiddelen verspreiden van Bijbellezingen, gegeven door personen die met algemene stemmen
door het stichtingsbestuur worden aangewezen.

 

Beloningsbeleid:
Het bestuur ontvangt geen beloning voor de door hun verrichte werkzaamheden/diensten.

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Op de site Groeien in geloof komen maandelijks ca. 9000 bezoekers.
Deze site wordt wekelijks aangevuld met nieuwe bijbellezingen,
welke door heel Nederland worden gehouden, door aangewezen bijbelleraars.
Uitgeven van evangelisatiefolders in diverse plaatsen in Nederland.

 

Financiële verantwoording:

 

Balans per 31 december 2017 van Stichting Groeien in Geloof.

Resultaten rekening per 31 december 2017.

Scroll/swipe naar rechts binnen de tabel om deze volledig te bekijken.

Debet Credit
Banksaldo 1062,39 Eigen vermogen 1-1-2017 4192,81
Inventaris Verlies/afschrijving 1530,42
Computer 1600,00 Eigen vermogen 31-12-2017 2662,39
Totalen 2662,39 Totalen 2662,39

Resultaten rekening per 31 december 2017.

Scroll/swipe naar rechts binnen de tabel om deze volledig te bekijken.

Ontvangsten
Giften 2017 2214,75

Scroll/swipe naar rechts binnen de tabel om deze volledig te bekijken.

Uitgaven
Bankrente en kosten 102,30
Computerkosten 945,52
Representatiekosten 389,04
Afschrijving computer 1599,00
Kosten maken App 709,31
Totaal onkosten 3745,17
Negatief resultaat 2017 €1530,42